Politikalarımız

Politikalarımız: kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği olarak üç bölümden oluşur.

» Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirmesi.
» En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak.
» Yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalışmak, aldığımız işleri zamanında bitirmek.
» Çalışanlarımızın gelişmesi için gerekli desteği vermek, yönetime tam katılımını sağlamak.
» Rakiplerimizden önde olmak, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.
» Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek.
» Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, geri dönüşüm teknolojisi uygulamak.
» Çevre ile ilgili bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek.
» Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek çevre yönetim sistemini benimsemek.
» İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek.
» Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmak.
» Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmak.
» İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi ve personelimizin bilinçlenmesini sağlamak.
» İnsan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirleyerek, bu konuda tedbir almak.