İnsan Kaynakları

TEKOG olarak şirket misyonumuz doğrultusunda insana verdiğimiz değerle yola çıkarak kurumumuza bağlı olan tüm çalışanlarımızın gelişimlerini destekliyor, onlara gerekli eğitimler vererek potansiyellerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Personelimizin, değişime açık, motivasyonu yüksek, takım çalışmasına yatkın, organizasyon kabiliyeti güçlü ve başarı odaklı birer birey olmaları için insan kaynakları politikalarımızı her daim güçlü tutuyoruz.
Herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu, öneri ve beklentilerinin dikkate alındığı, nitelikli iş gücünün ortaya konduğu, bireysel farklılara saygı duyulan güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı için faaliyetlerde bulunuyoruz. Çıktığımız yolda, çalışanlarına değer veren, kalite standartlarına uyumlu, teknolojik gelişmelere açık, müşteri odaklı çalışan, çevre bilinci olan bir kurum olmayı prensip olarak benimsiyor, insan kaynakları alanındaki etkinliklerimizi bu doğrultuda planlıyoruz.