TEKOG SIVI ORGANİK GÜBRE İLE BİTKİLERİN ÖMRÜ UZUN

18 Nisan 2020 Cumartesi

Toprak yaşamımızı borçlu olduğumuz en önemli maddedir. Karasal yaşamın temelidir. Bu temel içinde katı, sıvı ve gaz halinde bazı maddeler bulunur. Bitki yetişmeye uygun bir toprak ortalama olarak %50 katı, %25 hava ve %25 su barındırır. Toprağın kalitesini de toprak organik maddesi denilen kütlesel kısım belirler.

Toprak Organik Maddesi

Toprak organik maddesinin içinde aynı zamanda gözle görülemeyen mikroskobik canlılar da bulunur. Bir başka deyişle organik madde topraktaki mikroorganizmaların yaşam kaynağıdır. Topraktaki kum, silt ve kil taneciklerini bağlayarak kümeler oluşturmasını ve toprak yapısında iyileşme sağlar. Bu iyileşme de erozyona karşı direnci arttırır. Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dirençlerinin artmasına katkı sağlar. Kısacası toprak için yaptıkları çoktur.

Bütün bunların olabilmesi için topraktaki organik madde içeriği, toprak ağırlığının en az %3’ü kadar olmalıdır. Maalesef Türkiye topraklarındaki organik madde sayısı %1 seviyesindedir. Yaygın tarım uygulamaları, topraktaki organik maddeleri azaltır. TOM’u az olan toprak da gübreye ihtiyaç duyar.

TEKOG Sıvı Organik gübre, yaygın tarım uygulamalarının aksine toprağı besleyerek verimini arttırır.

Sıvı Organik Gübre Nedir ?

 • Sıvı gübre, biyolojik gübredir. Ekim yapılan ürünlerin daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlar.
 • Sıvı organik gübre de %100 bitkisel içeriklidir ve toprağa zarar vermez.
 • Sıvı gübre toprağı besleme yöntemlerinden biridir.
 • Sıvı gübre içinde bulunan humik maddesi toprağı havalandırır, toprakta bulunan besinlerin emilmesini sağlar.
 • Humik, tohumun çimlenmesine katkı eder. Köklerin oluşmasını ve gelişmesini sağlar.
 • Bitkilerin humik sayesinde emilim sağlamasıyla yaşam süreleri artar.

TEKOG bitkisel menşeli sıvı organik gübre, toprakları gençleştirir ve tarım ürünlerindeki verimliliği arttırır. Organik gübreden önce kullanılmış pestisit ve kimyasal gübre kalıntılarını yok eder.

TEKOG Sıvı Organik Gübrenin Faydaları

 • Toprakta öncesinde kullanılmış kimyasal kalıntıları temizler ve bitkiyi güçlendirir.
 • Toprağın Ph dengesini bulmasına yardım eder. Aynı zamanda tuzluluk oranını düzenler.
 • Su tutma kapasitesini arttırır.
 • Tarımsal maliyetleri düşürür.
 • Toprağı gençleştirir.
 • Toprağın verimini arttırır. Böylece daha kaliteli ürün elde edilir ; ürünler daha uzun ömürlü ve daha çok ürün olur.