MUTFAĞINIZDAKİ GIDALAR NE KADAR SAĞLIKLI?

16 Nisan 2020 Perşembe

Bütün dünyayı saran salgın bize sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Mutfağımıza gelen paketli ürünleri dezenfekte etmeden kullanmadığımız bugünlerde paketlerin içeriklerinin ne kadar sağlıklı olduğunu yeterince biliyor muyuz? 

Mutfağınızdaki gıdalar, organik tarımın bir ürünü değilse sağlıklı değildir. Hatta aksine sağlığınızı tehdit etmektedir. 

Güvenli Gıda Nedir ?

Tüketildiği zaman zarar vermeyen, yetiştirilirken hiçbir kimyasala maruz kalmayan, besin değerini kaybetmemiş gıdaya güvenli ya da sağlıklı gıda denir. 

Günümüzde tarım yapılırken başta sentetik hormon olmak üzere birçok kimyasal madde kullanılır. Özellikle, bilinçsizce ve yüksek dozda kullanılan sentetik hormonlar bitki fizyolojisinde bozukluğa, meyvede iriliğe ve anormalliklere sebep olur. 

İçerisinde çeşitli kimyasallar bulunan gıdalar insan sağlığını tehdit eder. Son yıllarda dünyada yaygınlaşan salgın hastalıkların temelinde tarımda uygulanan bu yanlış politikalar yatmaktadır. 

Güvenli Gıdanın Yolu Organik Tarımdan Geçiyor

Mutfağınıza giren besinlerin her birinin “tarladan sofraya” uzanan bir yolculuğu vardır. Yolculuğun başında da üreticiler bulunur. Üreticilerin organik tarımı benimsemeleri bu yolculuğun zararsız sürmesi ve sonlanması açısından büyük önem taşır. 

Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte talep de artmıştır. Talebi karşılamak için araziler genişletilse de tarımda birim alandan daha fazla ürün almaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalarda da başta gübre olmak üzere birçok tarımsal malzemede kimyasal kullanılmaktadır. Kimyasalın insan sağlığını tehdit etmesine karşı başta alternatif bir yöntem olarak organik tarım önce çıkmıştır. Ancak bugün güvenli gıdaya ulaşmakta alternatiften ziyade başlıca yol organik tarımdır. 

Organik tarım, çevreye ve insana dost bir üretim biçimidir. Bu tarım çeşidi bünyesinde, organik ve yeşil gübreleme, rotasyon, toprağın korunması, bitkinin direncini arttırma, bitkinin taşıdığı hastalık ve zararlarına karşı doğal düşmanlarından yararlanma gibi faaliyetler yer alır. Ve bu süreç içinde tarım alanının seçiminden üretime, paketleme ve pazara varana dek denetlemeler yapılır.

Organik gübre içinde bitkiye ve tüketiciye zarar verecek kimyasal bulundurmaz. Kimyasal gübreler bitkinin hızla büyümesi için onu mutasyona uğratır. Bunun aksine organik gübre ile yetişen bitkiler zamanında meyve verir, doğal şeklini ve kokusunu korur. 

Bitkinin büyüyüp yetişmesi esnasında geçen sürede kullanılan gübrelerin organik olması güvenli gıdanın temelini oluşturur.

Küresel sorunların gittikçe arttığı bu dönemde güvenli gıda konusunda tüketici, organik tarım konusunda da üretici bilinçlendirilmelidir.