Başkanın Mesajı

Uluslararası Organik Tarım Örgütü (IFOAM) organik tarımı şöyle tarif eder: “Organik tarım toprağın, ekosistemlerin ve insanların sağlığını devam ettiren bir üretim sistemidir. Olumsuz etkisi olan girdilerin aksine; ekolojik süreçlere, biyolojik çeşitliliğe ve yerel koşullara adapte edilmiş döngülere dayanır. Organik tarım gelenekselliği, inovasyonu ve bilimi; paylaşılan çevreye fayda sağlamak, adil ilişkileri desteklemek ve herkes için iyi bir yaşam kalitesi sağlamak adına bir araya getirir.”

Dünyamızın yeni teknolojilerin öncülüğünde yaşadığı hızlı dönüşüm, hayatımızın her alanında kendini gösteriyor. Yaşam şekillerimiz ve iş yapış modellerimiz kökten değişiyor. Biz de bu kapsamda odağımıza geleceğe yönelik çalışmaları aldık. Dönüşümü doğru okumaya çalışıyor ve her türlü değişime ayak uydurmamızı sağlayacak fonksiyonlarımızı güçlendiriyoruz.

Sahip olduğumuz yönetim ve çalışan kapasitesi, genlerimizde bulunan girişimci ruh, yenilikçi donanım ve uygulama kabiliyetlerimizle her alanda büyük avantajlara sahibiz. Bu avantajları geleceğe dönük olarak en verimli şekilde kullanabilmek için organizasyonumuzu, yetenek havuzumuzu, altyapı ve sistem yatırımlarımızı doğru planlamalarla daha da geliştireceğiz.

2020 yılında iyi planlanmış, öngörülü ve temkinli bir yaklaşımla, yaşanan değişimleri dikkatle analiz ederek, alabileceğimiz pozisyonla ilgili bize esneklik kazandıracak adımları atarak işlerimizi yöneteceğiz. Yenilikçi ve öncü karakterimizden ödün vermeden, işlerimize dört elle sarılacağız.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığına ancak iyi bir ekip, kararlılıkla uygulanan iyi bir yönetim, doğru finansman ve global pazarlama yeteneğinin sonucunda başarıya ulaşılacağına inanıyoruz. Başarı kazanmak kadar onu sürdürülebilir kılmanın da önemli olduğunun bilincindeyiz. Var olduğumuz her coğrafyada, örnek alınan markalara sahip olarak büyümeye ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.